Program aparținători si vizitatori


LUNI, MIERCURI, SÂMATĂ 15.00 – 17.00

 • in incinta spitalului est obligatorie purtarea echipamentului
  de protectie, pus la dispozitie gratuit si aflat la intrarea in
  fiecare sectie.
 • Este obligatorie dezinfectia mânilor la intrare dar si la iesire
  din spital.
 • Se permite accesul unui singur vizitator pentru un pacient,
  timp de maxim 15 minute.
 • in saloane cu mai mult de 3 paturi pot fi vizitati maximum
  2 pacienti in acelasi timp.
 • La părăsirea sectiei, apatinatorii se vor dezechipa, iar cele rezultate
  vor fi depozitate in saci speciali destinati acestui scop.
 • Vor folosi numai circuitele si căile de acces semnalizate pentru
  vizitatori.
 • Vizita se poate intrerupe brusc dacà apare o urgentà la unul dintre
  pacienti, precum si in caul in care conduita apartinatorului este
  necorespunzätoare.