Pacienți

Drepturile pacientului

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau.
 • Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.
 • Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii.
 • Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea stiintifica.
 • Dreptul la confidentialitate
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului in care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei.
 • Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii.
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri.
 • Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale
 • In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in numar limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Se excepteaza de la prevederile legale cazurile de urgenta aparute in situatii extreme.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.
 • Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

Obligatiile pacientului

 • sa acorde incredere deplina in tratamentul si ingrijirile recomandate
 • sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical
 • sa respecte regulile de igiena personala zilnica
 • sa-si exprime acordul cerut de personalul medical in situatiile prevazute prin legislatie
 • sa prticipe la vindecarea lor prin respectarea recomandarilor medicale si tratamentului si sa respecte riguros ordininea interioara a unitatii;
 • sa nu pretinda examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesare.
 • sa accepte regimul alimtar recomandat de medic, chiar daca difera de mancărurile cu care este obisnuit in familie
 • sa nu depoziteze alimente decat in locurile permise (frigider)
 • sa stea in spital atat timp cat este necesar, sa nu insiste sa ramana mai mult decat trebuie, iar daca doreste externarea inainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie raspundere si sub semnatura
 • sa nu consulte dosarul sau medical pentru a evita neintelegerea unor temeni si sa solicite informatii doar personalului calificat
 • fumatul este strict interzis, in caz contrar bolnavii vor fi externati
 • sa pastreze curatenia in saloane, integritatea echipamentuilui, curatenia in grupurile sanitare si sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte obiecte sau resturi alimentare.
 • sa umble in tinuta vestimentara ingrijita, decenta, cand iese pe coridoare sau afara in curtea spitalului
 • sa respecte circuitele spitalului sis a nu circule prin locurile interzise pacientilor in vederea protectiei proprii impotriva unor agenti patogeni sau noxe
 • sa nu provoace neintelegeri sau altercatii cu personalul medical sau alti pacienti
 • in situatia in care exista nemultumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa sau se poate adresa medicului sef de sectie sau conducerii spitalului.

Internarea pacientului

Internarea în Spitalul Județean de Urgență Bacău se face prin biroul de internări programate sau prin Unitatea de Primiri Urgențe. Dacă este vorba despre o internare programată, pacientul merge la biroul de internări unde i se fac documentele de internare cu care merge pe secție. De la biroul de internări/externari bolnavul este însoţit la garderoba/baie pentru predarea hainelor şi pentru îmbăiere, unde i se completează BON DE HAINE (netipizat), în 2 exemplare, din care unul se predă bolnavului iar cel de al doilea ramâne la garderobă.

Bolnavul, însoţit de personalul auxiliar va merge în secţie cu foaia de observaţie. Aici, el va fi primit de asistenta şefă (AS) sau, în lipsa acesteia, de asistenta de gardă care il va conduce in salonul unde a fost repartizat. Dupa ce medicul specialist-MS il consulta si indica in FO investigatiile paraclinice ce urmeaza a fi efectuate, AS va informa pacientul asupra regulamentului spitalului şi îi va da primele elemente de educaţie sanitară.

În cazurile deosebite se poate aproba internarea bolnavilor cu însoţitor. În secţiile de pediatrie mamele pot fi internate în saloane separate, cu excepţia cazurilor care necesită prezenţa mamei în acelaşi salon.

Criteriile de internare pacienţi

Completarea formularelor de internare se va face la biroul de internări situat la parterul pavilionului medico-chirurgical.

Actele necesare pentru internare sunt:

 • buletin de identitate;
 • bilet de trimitere de la medicul de familie/specialist din ambulatoriu (scrisoare medicală);
 • dovadă de asigurat;
 • card de sănătate;
 • rezultatele analizelor de laborator efectuate (nu mai vechi de 0 lună de zile);
 • examenele clinice conform recomandărilor pentru pacienţii ce urmează a efectua intervenţii chirurgicale;

După întocmirea formularelor de internare, clienţii urmează circuitul pacientului până în salonul repartizat.

Externarea pacientului

Externarea se face la terminarea tratamentului, sau la depasirea fazei acute a bolii ,sau la cerere,sau in caz de deces ,sau cand fuge din spital.

Externarea la terminarea tratamentului sau la depasirea fazei acute a bolii
La terminarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii, la externare se completează Scrisoarea Medicală, în 2 exemplare, unul va fi ataşat la FOCG, FSZ, iar celalalt se va înmâna pacientului spre a fi transmis medicului de familie.

Bolnavului i se dau la ieşirea din spital, dacă este cazul, indicaţii de tratament, regim alimentar, de viaţă şi muncă.

Medicul curant are obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, SCRISOARE MEDICALĂ care conţine explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

La externare se completeaza CERTIFICATUL MEDICAL sau ADEVERINTA MEDICALA dupa caz, se inmaneaza pacientului impreuna cu SCRISOAREA MEDICALA si PRESCRIPTIA MEDICALA si se completeaza toate datele in FOCG.

Daca pacientul este spitalizat o perioada mai lunga de timp CERTIFICATUL MEDICAL se elibereaza de catre medicul curant la sfarsitul fiecarei luni calendaristice .Aceesi procedura se aplica si daca pacientul ramane internat si dupa sfarsitul de luna calendaristica.

Externarea la cerere

Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost încunoştinţat de consecinţele posibile asupra stării lui de sănătate.

Medicul curant consemnează în FOCG solicitarea pacientului privind externarea, iar pacientul semnează că a solicitat externarea.

Posibilitatea părăsirii spitalului la cerere nu se aplică în cazul bolilor infecţioase transmisibile şi în alte cazuri prevăzute de lege.

Modul de lucru

In funcţie de evoluţia pacientului internat, medicul curant va stabili data externării. După ce a fost stabilită data externării, ea va fi comunicată pacientului cu o zi anterior externării sau, cel târziu, în dimineaţa zilei externării.

Medicul curant completează starea la externare, codifică diagnosticele de externare, notează tipul externării. Deasemenea, are obligaţia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, SCRISOARE MEDICALĂ/BILET DE IEŞIRE DIN SPITAL care conţine explicit toate elementele prevăzute în scrisoarea medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării şi indicaţiile de tratament şi supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informaţii care trebuie să se regăsească şi în foaia de observaţie clinică generală la epicriză.

Recomandările sunt explicate de medicul curant. Daca este cazul, medicul va comunica pacientului intervalul pană la următorul control în ambulatoriul integrat.

Tratamentul va fi prescris pe reţete gratuite, compensate sau simple, în funcţie de caz. Reţetele gratuite sau compensate se eliberează doar daca pacientul a făcut dovada ca este asigurat, iar pe biletul de trimitere la internare este specificat ca pacientul nu a primit reţetă compensată/gratuită în ultimele 30 zile.

După înmânarea documentelor, pacientul va fi condus la garderoba spitalului şi se va schimba in haine de exterior. In cazul in care pacientul nu se poate deplasa singur este însoţit pană la ieşirea din spital de un brancardier sau o infirmiera, de unde va fi preluat de familie sau însoţitori.

Documentele cu care pleaca pacientul din spital:

 • Scrisoarea medicală/Bilet de ieşire din spital;
 • Certificat de concediu medical acolo unde este cazul;
 • Adeverinţă medicală – pentru elevi, studenţi, etc.;
 • Reţeta gratuită/compensată;
 • Formular – Cerere de externare pe propria răspundere;
 • Decont de cheltuieli la externare pentru serviciile medicale primite.

Criterii de externare pacienţi:

Externarea pacienţilor se face numai cu avizul medicului curant. Pacientul este rugat să anunţe medicul curant dacă îi este necesar concediul medical.
În ziua externării pcientul va primi de la medicul curant următoarele documente:

 • scrisoare medicală) către medicul de familie cu toate investigaţiile efectuate);
 • formular concediu medical (la cerere);
 • reţetă medicală;
 • decont de cheltuieli;
 • alte documente medicale (referate).

Tarife Servicii Spital