Corpurile Spitalului Judetean de Urgenta Bacau

Structura

Comitet director

 • Manager – Ec. George Adrian Popa
 • Director medical – Dr. Ioana Raluca Dinu
 • Director de îngrijiri – As. lic. princ. Geanina Pricopi
 • Director financiar contabil – Ec. Adriana Florentina Anton

Consiliul de Administraţie

Preşedinte:

 • Dr. Marin Buștuc, Direcţia de Sănătate Publică Bacău

Membri:

 • Felicia Pop
 • Mircea Silviu Botez – Reprezentant al Președintelui C.J. Bacău
 • Dr. Cârjan Marilena – Direcţia de Sănătate Publică Bacău
 • Cristian Postolache – Reprezentant C.J. Bacău

Invitați permanenți:

 • Aurel Crețu
 • Dr. Robert Coneac
 • As.Lic. Iulian Direa
 • Secretar – Jr. Mihaela Hănuțu

Consiliul etic

Preşedinte:

 • Dr. Elena David

Membri:

 • Dr. Paul Ionescu
 • Dr. Elena Vamanu

Supleanți:

 • Dr. Vlad Buburuzan
 • Dr. Dana Coneac
 • Dr. Valentin Tutunaru

Reprezentanţii asistenţilor medicali:

 • As. Gina Popovici
 • As.Lic. Iulian Direa

Supleanţi:

 • As. Daniela Teodora Farţade
 • As. Silvia Şargu

Reprezentant aparatul funcţional al spitalului:

 • Aurel Creţu

Reprezentant ales din partea asociaţiilor de pacienţi:

 • Ana Vătafu (Asociaţia Lizuca)

Supleant:

 • Viorica Petrişor (Asociaţia Lizuca)

Secretar:

 • Jr. Valeriu Eugen Rotaru